JURİ VE DEĞERLENDİRME

JURİ VE DEĞERLENDİRME

Jürilerin seçimi festival yönetiminin takdirindedir. Festival yönetimi jüri üyelerini festival yönetimi içinden, sinema yazarlarından, akademisyenlerden, sinema sektöründen, sanatın diğer alanlarından, film festivallerinin yöneticilerinden, kültür sanat başta olmak üzere, sinema konusunda yetkin olduğuna inandığı gazeteciler arasından seçebilir.
• Festival yönetimi, yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, oy hakkı bulunmayan bir gözlemciyi jüri toplantılarında görevlendirebilir.
• Jürilerin isimleri festival basın toplantısında ilan edilir.
• Ön jüri değerlendirmesi sonunda her veli için en fazla 10 (on) film yarışmaya aday gösterilebilir.
• Jüri senaryo yarışmasında her bir İslam büyüğü için bir birinci seçerek toplamda 7 en iyi senaryoya ödül hakkı verir.
• Jüri kısa film kategorisinde yarışmaya katılan filmler arasından finale kalan 7 film seçer ve seçilen 7 film halka açık gösterimlerde gösterime alınır.
•Jüri kısa film kategorisinde finale kalan filmler arasından, En İyi 1. (Birinci) Film, En İyi 2.(ikinci) Film, En iyi 3.(üçüncü) Film ve En iyi 4.(dördüncü) Film (Mansiyon ödülü) olarak toplamda 4 ödül için eser seçer.
• Jüri ödülü ancak oybirliğiyle paylaştırabilir. Ödül paylaştırıldığı takdirde, ödül miktarı da paylaştırılır.
• Jüri üyeleri tüm filmleri izlemekle ve jüri toplantılarında bulunmakla yükümlüdür. Filmleri tek olarak izleyebileceği gibi, festival yönetiminin belirleyeceği tarihlerde toplu olarak da izleyebilir.
• Jüri üyeleri tercih ederse kendi içinden bir başkan seçebilir.
• Jüri üyeleri filmlere ilişkin görüşlerini jüri değerlendirme toplantısı haricinde, hiçbir koşulda ve hiçbir şahısla paylaşamaz.
ÖZEL MADDELER
• Ödemeler yasal vergi, harç ve kesintiler düşülerek banka havalesi ile ödenir.
•Ödül kazanan senaryoların senaristleri ve ödül kazanan filmlerin yönetmenleri ödül törenine katılmakla yükümlüdür. Mazeret bildirmeden ödül törenine katılmayanlara ödül kazanmış dahi olsalar ödülleri verilmez