YARIŞMALAR

YARIŞMALAR

Tematik Senaryo yarışmasına; verilen 7 temanın herhangi birisinin, hayatından, felsefesinden, öğütlerinden, günümüz karşılığı yada dönemini konu alan senaryolar ile yarışmalara katılım sağlayabilirsiniz.

Kısa Film yarışmasına; insani ve insani değerleri yücelten tüm filmler katılım sağlayabilir. 

Yukarıda belirtilen temalar, senaryo yarışmasının temalarıdır. Senaryo yarışmasına tema dışında gelen eserler festival jüri komitesine sunulmayacak, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tematik senaryo yarışması son başvuru: 1 Mayıs 2024 
Kısa Film yarışması son başvuru : 1 Mayıs 2024